HỘI THI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HUYỆN TÂN HỒNG NĂM 2020 – MẦM NON

Tiểu Phẩm:
THẤY ĐƯỢC CHÍNH MÌNH
Lúc sinh thời Bác Hồ đã từng nói: người cán bộ chính là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Nhưng trong công tác hiện tại có nhiều lý do khác nhau: vì vô tâm, bất cẩn… hay một yếu tố chủ quan nào khác mà đã có không ít những cán bộ tạo nên sự phiền hà cho người dân. Làm xấu đi hình mẫu của người cán bộ công chức, gây mất niềm tin và thiện cảm của người dân đối với bộ máy nhà nước… Để làm rõ thêm vấn đề đó, với tiểu phẩm “THẤY ĐƯỢC CHÍNH MÌNH” với các vai diễn.
Nguyễn Thị Tuyết Dung: P.HT Trường MN TT Sa Rài – trong vai – Bông PCT. UBND xã
Trương Kim Cúc: P.HT Trường MN 1/6 – trong vai – Đào (Công chức VP Phụ trách một cửa).
Đỗ Thị Kim Tươi: P.HT Trường MN Họa Mi- trong vai – Bà 8
Nguyễn Thị Thanh Hà: P.HT Trường MG Tân Công Chí- trong vai – Phú
Nguyễn Thị Hiền: GV Trường MG Tân Công Chí – trong vai – Hiền (TP Hồ Chí Minh)

5744e0f710af5e0e31d3e0c6ecd46056

d628a32619daa1a4e212ee0edf0245e3
Qua tiểu phẩm muốn gửi tới mọi người :
Cải cách hành chính bảo đảm thuận lợi nhất cho nhân dân, doanh nghiệp. Vì
Đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.
Cải cách thủ tục hành chính bảo đảm thuận lợi nhất cho nhân dân, doanh nghiệp và góp phần tích cực chống quan liêu, phòng và chống tham nhũng, lãng phí.
Cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch.
Vì Vậy: mọi người hãy cùng chung tay thực hiện cải cách hành chính”
Qua bao ngày tập dợt, ngày 22 tháng 9 năm 2020 các thành viên trong đội giáo dục mầm non đã hoàn thành phần thi của mình. Và hội thi thành công tốt đẹp.
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hà