Hội thi GVDG cấp cơ sở năm học 2021-2022

Hội thi GVDG cấp cơ sở năm học 2021-2022

IMG_20220427_150524

Hoạt động trải nghiệm sự biến đổi của nước20220428_143355

Hoạt động làm quen với toánIMG_20220427_150633

Trẻ chơi với cát20220428_090253

Hoạt động âm nhạc

20220428_082236

Nguồn: Mẫu giáo Tân Công Chí

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hà