Tập huấn tư vấn, hỗ trợ tâm lí cho trẻ mầm non trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Để đảm bảo cho trẻ em mầm non được an toàn về tinh thần, thể chất và phát triển toàn diện trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tại nhà và khi đến trường, ngày 05 tháng 03 năm 2022. Ban giám hiệu và 2 tổ khối trưởng, Y tế học đường tham dự tập huấn, do Sở Giáo Dục tổ chức, điểm cầu tại văn phòng nhà trường Mẫu giáo Tân Công Chí.1.2

tập huấn 2

Người viết: Nguyễn Thị Thanh Hà

Nguồn: Trường Mẫu giáo Tân Công Chí