Tham dự hội thảo Tiếng Anh tỉnh Đồng Tháp qquy1 1 năm 2022

Thực hiện công văn số 24/KH-SGDĐT, Kế hoạch Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh cho công chức, viên chức và người lao động tỉnh Đồng Tháp Quý 1 năm 2022

Hôm nay vào lúc 8 giờ ngày 26 tháng 03 năm 2022, qua zoom nhà trường đã tham gia đầy đủ hội thảo với 02 thành viên ( 01 BGH, 01 GV), với chủ đề Đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp, qua 01 buổi tham gia chia sẻ,  hội thảo thành công tốt đẹp.

Screenshot_20220326-083423_Zoom

IMG_20220326_114832

Nguồn: Trường MG Tân Công Chí

Người viết: Nguyễn Thị Thanh Hà