Tuần lễ dinh dưỡng tại các lớp ở trường Mẫu giáo Tân Công Chí

Hưởng ứng tuần lễ dinh dưỡng, trường Mẫu giáo Tân Công Chí tổ chức “Tuần lễ dinh dưỡng” cho các bé tại lớp mình. Qua đó thấy các các bé rất vui tươi, hào hứng khi được vui chơi, ăn uống cùng bạn.z5181520292483_53f7fda8a697dd1d6048f8d9b0916547Tuần lễ dinh dưỡng lớp Nhà trẻ – Thành Lậpz5181371583136_226471c9c6a76355e36a50b680076749Tuần lễ dinh dưỡng lớp Mầm – Thành Lậpz5178224593220_167c1a9b82c36e8dbc0d32479cdd28cbTuần lễ dinh dưỡng lớp Chồi – Thành Lập z5178209991751_879a6d5322b25fdb89d14d5a0989b7b3Tuần lễ dinh dưỡng lớp Lá 1 – Thành Lập z5179337893821_527e24df0835f76d94c505139f0fffebTuần lễ dinh dưỡng lớp Lá ghép 2 – Bắc Trang 1 z5181381853463_74e857328c834c2ded8463aecdbdf278Tuần lễ dinh dưỡng lớp Lá ghép 1 – Gáo Lồng Đèn z5181432222237_9c2e2ebb7beb055d142dfd3395fcf546Tuần lễ dinh dưỡng lớp Nhà trẻ – Gáo Lồng Đèn

Người đăng bài: Lê Thị Liễu